Dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje

Balsuota 2014-04-17
Balsavimo rezultatai: už - 87, prieš - 7, susilaikė - 13, pritarta.
www.lrs.lt informacija