Dėl mažo kiekio narkotikų dekriminalizavimo

Balsuota 2021-11-11
Užsiregistravo Seimo narių: 126 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 61, prieš - 58, susilaikė - 7, nepritarta.
www.lrs.lt informacija