Dėl valstybės vadovo statuso suteikimo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui ( įstatymo projektas)

Balsuota 2022-05-17
Užsiregistravo Seimo narių: 115 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 66, prieš - 33, susilaikė - 16, pritarta.
www.lrs.lt informacija