Seimo nario priesaika

Seimo nario priesaikos tekstas (prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio):

„Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;

prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir

įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos

nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai,

Lietuvos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas!“


www.lrs.lt informacija