Civilinio kodekso pataisa dėl artimo ryšio

Balsuota 2022-05-26
Užsiregistravo Seimo narių: 124 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 23, susilaikė - 30, pritarta.
www.lrs.lt informacija