Dėl 16-mečių skiepijimo be tėvų žinios

Balsuota 2022-03-31
Užsiregistravo Seimo narių: 103 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 38, prieš - 51, susilaikė - 14, nepritarta.