Dėl iki 20% padidinto pelno mokesčio bankams

Balsuota 2019-12-17
Užsiregistravo Seimo narių: 127 iš 140.
Balsavimo rezultatai: už - 90, prieš - 15, susilaikė - 21, pritarta.
www.lrs.lt informacija