Dėl kandidatavimo į Seimą nuo 21-erių

Balsuota 2022-04-21
Užsiregistravo Seimo narių: 127 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 101, prieš - 4, susilaikė - 22, pritarta.
www.lrs.lt informacija