Dėl buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo 75 m.

Balsuota 2015-06-30
Užsiregistravo Seimo narių: 109 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 80, prieš - 12, susilaikė - 17, pritarta.

www.lrs.lt informacija