Dėl buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo

Balsuota 2021-12-09
Užsiregistravo Seimo narių: 104 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 31, susilaikė - 0, pritarta.
www.lrs.lt informacija