Dėl Civilinės sąjungos įstatymo projekto

Balsuota 2022-05-26
Užsiregistravo Seimo narių: 125 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 49, susilaikė - 6, pritarta.
www.lrs.lt informacija