Dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo į darbuotojo nurodytą sąskaitą

Balsuota 2021-06-22
Užsiregistravo Seimo narių: 113 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 82, prieš - 6, susilaikė - 24, pritarta.
www.lrs.lt informacija