Dėl leidimo kariams savanoriams bei šauliams namie laikyti automatinius ginklus, taip pat panaudoti ginklą ar specialiąsias priemones patruliuojant su policijos ir pasienio pareigūnais

Balsuota 2022-03-24
Užsiregistravo Seimo narių: 125 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 119, prieš - 0, susilaikė - 5, pritarta.
www.lrs.lt informacija