Dėl mažesnio PVM maisto produktams

Balsuota 2022-06-23
Užsiregistravo Seimo narių: 113 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 48, prieš - 37, susilaikė - 28, nepritarta.
www.lrs.lt informacija