Dėl Mokėjimo įstatymo pataisų

Balsuota 2022-11-03
Užsiregistravo Seimo narių: 119 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 75, prieš - 10, susilaikė - 33, pritarta.
www.lrs.lt informacija