Dėl nedidelio kiekio kanapių dekriminalizavimo

Balsuota 2022-06-28
Užsiregistravo Seimo narių: 128 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 46, susilaikė - 10, pritarta.
www.lrs.lt informacija