Dėl nepaprastosios padėties skelbimo (nuo 2022 03 11 iki 2022 04 20 24:00 val)

Balsuota 2022-03-10
Užsiregistravo Seimo narių: 118 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 71, prieš - 3, susilaikė - 43, pritarta.
www.lrs.lt informacija