Dėl Neringos Venckienės apkaltos

Balsuota 2014-06-19
Užsiregistravo Seimo narių: 118 iš 141.
Slapto balsavimo rezultatai: už - 95, prieš - 9, susilaikė - 5, pritarta.
Ištraukos iš Lietuvos Respublikos Seimo 2014-06-19 rytinio posėdžio protokolo:

„Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Sysas.

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.00 val.)

10.01 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2013 m. birželio 19 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Sysas.

Kalbėjo Seimo nariai: E. Masiulis, K. Starkevičius, M. A. Pavilionienė, J. Narkevičius, J. Razma (2 kartus), V. A. Matulevičius. I. Šiaulienė.

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo, kad slaptas balsavimas dėl Seimo nutarimo „Dėl Neringos Venckienės Seimo nario mandato panaikinimo“ vyktų iš karto po apkaltos procedūros: už – 115 , prieš – 1, susilaikė 2. Pritarta. (Užsiregistravo 118 Seimo narių (10.07 val.)“.


„10.14 val.            

Seimo narės N. Venckienės apkalta.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Masiulis (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti 30 min. pertrauką).

NUTARTA. Daryti 30 min. pertrauką. Balsavimo rezultatai: už  96, prieš  16, susilaikė 5. (Užsiregistravo 121 Seimo narys (10.14 val.)“.


„10.52 val.

Seimo narės N. Venckienės apkalta (tęsinys).

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gylys.

Posėdžio pirmininkas paaiškino apkaltos proceso taisykles.

Posėdžio pirmininkas, vadovaudamasis Seimo statuto 241 straipsnio 10 dalimi, paskyrė posėdžio sekretore Seimo posėdžių sekretoriato vedėją V. Gureckienę.

Posėdžio pirmininkas, vadovaudamasis Seimo statuto 241 straipsnio 4 dalimi, perskaitė pranešimą, kuriame išdėstė Konstitucinio Teismo išvados dėl Seimo narės N. Venckienės, kuriai pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai esmę.

Posėdžio sekretorė V. Gureckienė pranešė, kad Seimo narė N. Venckienė, kuriai taikoma apkalta, į posėdį neatvyko ir nepranešė apie pasirinktus advokatus, taip pat nepranešė apie svarbias priežastis, dėl kurių negali dalyvauti.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Masiulis, P. Gražulis, A. Kubilius, V. Saulis, E. Gentvilas.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl Seimo nutarimo „Dėl Neringos Venckienės Seimo nario mandato panaikinimo“ pagal Seimo statuto 115 straipsnio 1 dalį bus slaptas balsavimas.

NUTARTA. Patvirtinti tokią balsų skaičiavimo grupę:

Z. Jedinskis (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija);

L. Kazlavickas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

V. A. Matulevičius (frakcija „Drąsos kelias“);

A. Mazuronis (frakcija „Tvarka ir teisingumas“);

D. Petrulis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

D. Teišerskytė (Liberalų sąjūdžio frakcija);

P. Urbšys (Mišri Seimo narių grupė);

M. Zasčiurinskas (Darbo partijos frakcija).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.        

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 11.25 val. iki 11.55 val.“.

„12.32 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Neringos Venckienės Seimo nario mandato panaikinimo“ projektas Nr. XIIP-1950  (priėmimas). 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus:

išduota biuletenių – 118;

rasta biuletenių – 118;

galiojantys biuleteniai – 109;

negaliojantys biuleteniai – 9;

už – 95;

prieš – 9;

susilaikė 5.

Pritarta.

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Neringos Venckienės Seimo nario mandato panaikinimo“.

www.lrs.lt informacija