Dėl partnerystės įstatymo projekto

Balsuota 2021-05-25
Užsiregistravo Seimo narių: 128 iš 140.
Balsavimo rezultatai: už - 63, prieš - 58, susilaikė - 7, nepritarta.
www.lrs.lt informacija