Dėl Partnerystės įstatymo projekto iš Seimo pavasario sesijos programos išbraukimo

Balsuota 2022-03-22
Užsiregistravo Seimo narių: 113 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 48, prieš - 62, susilaikė - 3, nepritarta.