Dėl rinkimų kartelės sumažinimo

Balsuota 2019-12-10
Užsiregistravo Seimo narių: 71 iš 140.
Balsavimo rezultatai: už - 60, prieš - 1, susilaikė - 8, pritarta.
www.lrs.lt informacija