Dėl rinkimų kartelės mažinimo. Pasiūlymas priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų (po Respublikos Prezidento veto)

Balsuota 2020-01-14
Užsiregistravo Seimo narių: 124 iš 140.
Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 51, susilaikė - 2, nepritarta.
www.lrs.lt informacija