Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Algimanto Rusteikos ir kitų pareiškėjų peticijos“ projektas (Nr. XIVP-1862)

Balsuota 2022-06-28
Užsiregistravo Seimo narių: 78 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 60, prieš - 6, susilaikė - 12, pritarta.
www.lrs.lt informacija

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS


NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS DĖL ALGIMANTO RUSTEIKOS IR KITŲ PAREIŠKĖJŲ PETICIJOS 

2022 m.             d. Nr.

Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, nutaria: 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos išvadai atmesti Algimanto Rusteikos ir kitų pareiškėjų peticijoje pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį ir nustatyti, kad užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą asmenų pateikta informacija ir duomenys apie juos būtų išslaptinami nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 


Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                           Edmundas Pupinis