Dėl siūlymo uždrausti atsiskaitymus grynaisiais virš 3 tūkst. eurų

Balsuota 2022-04-26
Užsiregistravo Seimo narių: 109 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 60, prieš - 9, susilaikė - 39, pritarta.
www.lrs.lt informacija