Dėl tiesioginių merų rinkimų

Balsuota 2022-04-21
Užsiregistravo Seimo narių: 135 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 135, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
www.lrs.lt informacija