Dėl vaiko priežiūros atostogų išmokų tvarkos

Balsuota 2022-06-28
Užsiregistravo Seimo narių: 126 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 88, prieš - 15, susilaikė - 23, pritarta.
www.lrs.lt informacija