Dėl valstybės vadovo statuso suteikimo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui

Balsuota 2022-06-30
Užsiregistravo Seimo narių: 82 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 74, prieš - 1, susilaikė - 4, pritarta.
www.lrs.lt informacija