Dėl  „x“, „w“ ir „q“ raidžių naudojimo asmens dokumentuose

Balsuota 2022-01-18
Užsiregistravo Seimo narių: 123 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 82, prieš - 37, susilaikė - 3, pritarta.
www.lrs.lt informacija