Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento sprendimo paskelbti
nepaprastąją padėtį patvirtinimo

Balsuota 2022-02-24
Užsiregistravo Seimo narių: 118 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 118, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
www.lrs.lt informacija