Dėl Respublikos Prezidento pasiūlymo Mokėjimo įstatymo pataisas  laikyti nepriimtomis ( už - Respublikos Prezidento pasiūlymą laikyti įstatymą nepriimtu; prieš - pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo)

Balsuota 2022-11-17
Užsiregistravo Seimo narių: 89 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 19, susilaikė - 0, pritarta.
www.lrs.lt informacija