Dėl smurto lyties pagrindu sąvokos įtraukimo į įstatymą 

Balsuota 2022-03-15
Užsiregistravo Seimo narių: 114 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 47, prieš - 47, susilaikė - 19, nepritarta.
www.lrs.lt informacija