Dėl pasiūlymo į Seimo II (pavasario) sesijos darbų programą įtraukti Įstatymo „Dėl Europos tarybos (Stambulo) konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimo“ projektą

Balsuota 2021-03-18
Užsiregistravo Seimo narių: 114 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 11, prieš - 62, susilaikė - 32, nepritarta.
www.lrs.lt informacija